Regulamin ZenCard dla użytkownika

I. Uwagi ogólne

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o nas, mamy na myśli ZenCard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487857, NIP: 5223009578, REGON: 146888370 o kapitale zakładowym 107 900,00 złotych, posiadającej adres poczty elektronicznej: kontakt@zencard.pl.
 2. W dalszej części Regulaminu używamy pojęć, którym nadajemy określone znaczenie. Wszystkie definicje znajdziesz na końcu Regulaminu.

 

II. Przedmiot Regulaminu

 1. Ten Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Regulamin nie znajduje zastosowania do dokonywania Transakcji oraz nie określa zasad uczestnictwa w programach lojalnościowych lub rabatowych Sprzedawcy, zasad przyznawania przez Sprzedawców zniżek, rabatów, nagród lub innych zasad dokonywania Transakcji na preferencyjnych warunkach. Dokonywanie tych Transakcji odbywa się na zasadach ustalonych między Tobą a danym Sprzedawcą (np. w konkretnym regulaminie programu lojalnościowego Sprzedawcy).

 

III. eKupony i eKarty

 1. Sprzedawcy będą wydawać dla Ciebie eKupony i eKarty za pośrednictwem Serwisu. Z eKuponu lub eKarty możesz korzystać na zasadach określonych przez tego Sprzedawcę, który wydał dany eKupon lub eKartę.
 2. Za pośrednictwem Serwisu będziemy informować Cię o aktualnie udostępnionych eKuponach i eKartach wydanych Ci przez Sprzedawców.
 3. eKupony i eKarty będą Ci udostępniane automatycznie, zarówno na podstawie informacji, które podałeś nam podczas rejestracji lub w trakcie korzystania z Serwisu, jak również na podstawie analizy informacji od Sprzedawców o Tobie i Twoich Transakcjach. eKupony i eKarty udostępniane będą zgodnie z parametrami i warunkami określonymi przez Sprzedawcę.
 4. W zależności od określonych przez Sprzedawcę cech eKuponu lub eKarty możesz skorzystać z tego eKuponu lub eKarty w Sklepie lub Lokalu.
 5. Aby skorzystać z eKuponu lub eKarty w Lokalu powinieneś przy dokonywaniu zapłaty użyć karty płatniczej zarejestrowanej w ZenCard, abyśmy mieli pewność, że to Ty.

 

IV. Rejestracja

 1. Korzystać z eKuponów i eKart, a także z Konta będziesz mógł dopiero po dokonaniu rejestracji w Serwisie. Jeżeli nie zdecydujesz się na rejestrację, będziesz mógł tylko przeglądać dostępną publicznie zawartość Serwisu.
 2. W Serwisie nie mogą rejestrować się osoby poniżej 16. roku życia. Jeżeli ukończyłeś 16. rok życia, ale nie jesteś jeszcze pełnoletni rejestracji dokonać możesz wyłącznie po uzyskaniu zgody swojego rodzica lub opiekuna na rejestrację w Serwisie.
 3. Rejestracja może zostać dokonana w Terminalu POS lub za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy. Niezależnie od wybranego przez Ciebie sposobu rejestracji, powinieneś wcześniej zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia oraz wypełnić formularz rejestracyjny.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny:
  • za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy – powinieneś podać nam swoją płeć, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
  • za pośrednictwem Terminalu POS – powinieneś podać nam swoją płeć i numer telefonu oraz użyć karty płatniczej, a my dodatkowo zarejestrujemy do Twojego Konta tą kartę płatniczą.
 5. Bezpośrednio po dokonaniu rejestracji, nie później niż ciągu 15 minut, potwierdzimy, że zakończyła się ona sukcesem – z tą chwilą zostanie między Tobą a nami zawarta Umowa.
 6. Twoje Konto będzie aktywowane niezwłocznie po zawarciu Umowy (na pewno nie później niż w 24 godziny po potwierdzeniu rejestracji). Z chwilą aktywacji będziesz mógł cieszyć się korzystaniem z Konta, a także z udostępnionych przez Sprzedawców eKuponów i eKart. Witamy w ZenCard!
 7. Jeżeli posiadasz już Konto, możesz zarejestrować kartę płatniczą za pośrednictwem Terminalu POS. Zarejestrowaną kartę płatniczą możesz usunąć tylko w Serwisie.
 8. Aby zarejestrować nową kartę płatniczą do istniejącego Konta za pośrednictwem Terminalu POS powinieneś postępować tak, jak przy zakładaniu nowego Konta (czyli zgodnie z punktem IV.3 i IV.4 lit. b powyżej), a my rozpoznamy Cię po numerze telefonu i dodamy do Twojego Konta użytą kartę płatniczą.
 9. Jeżeli nie posiadasz Konta zarejestrowanego przy użyciu numeru telefonu, który podajesz podczas rejestracji karty płatniczej w Terminalu POS, utworzymy nowe Konto z użyciem tego numeru telefonu. Możesz połączyć istniejące Konta poprzez kontakt z nami.
 10. Pamiętaj, że zawsze przy rejestracji powinieneś podawać nam swoje prawdziwe dane. W żadnym wypadku nie wykorzystuj w tym celu danych innych osób!

 

V. Konto i czynności w Serwisie

 1. Mówimy to jasno: nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.
 2. Dostęp do Serwisu możesz uzyskać przez stronę internetową www.ZenCard.pl. Aby uzyskać dostęp do Konta musisz się zalogować przy użyciu Danych Logowania. Jeżeli nie posiadasz jeszcze hasła, przy pierwszym logowaniu do Serwisu podaj nam swój numer telefonu, a my prześlemy Ci na ten numer SMS z jednorazowym hasłem, umożliwiającym zalogowanie się. Bezpośrednio po zalogowaniu poprosimy Cię o podanie nam swojego adresu poczty elektronicznej oraz zdefiniowanie hasła.
 3. Nie udostępniaj nikomu swojego Konta, Danych Logowania ani karty SIM obsługującej Twój numer telefonu. Zawsze przechowuj Dane Logowania i kartę SIM obsługującą Twój numer telefonu w sposób uniemożliwiający dostęp do nich innym osobom. Jeżeli zarejestrowałeś kartę płatniczą do Konta, powinieneś też zapewnić, aby nie mogły z niej korzystać inne osoby. To kwestia Twojego bezpieczeństwa!
 4. Podobnie jak innym nie wolno korzystać z Twojego Konta, tak samo Ty nie możesz korzystać z Kont innych Użytkowników.
 5. Będziemy kontaktować się z Tobą przy użyciu poczty elektronicznej oraz narzędzi komunikacyjnych w Koncie – Ty również możesz skontaktować się z nami w ten sposób. Dla wspólnej wygody staramy się nie używać poczty tradycyjnej, ale możemy się również wzajemnie kontaktować w ten sposób.
 6. Dołożymy starań, abyśmy byli dla Ciebie dostępni o dowolnej porze dnia i nocy, oraz zobowiązujemy się, że Serwis i usługi, z których korzystasz w jego ramach, będziemy udostępniać przynajmniej w wymiarze 99% czasu w skali roku kalendarzowego.
 7. Trochę techniki: korzystanie z Serwisu poprzez stronę zencard.pl wymaga posiadania:
  • urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  • poczty elektronicznej (pamiętaj o jej odbieraniu!);
  • oprogramowania do odczytywania plików PDF;
  • przeglądarki Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 21.0 albo Google Chrome 34 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript.
 8. Przy korzystaniu z Serwisu zawsze powinieneś stosować zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
 9. Prawnicy kazali nam przypominać, że zakazane jest przesyłanie przy pomocy Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Korzystaj więc z Serwisu oraz z zawartych w nich treści i narzędzi w celach zgodnych z przepisami prawa, Regulaminem i dobrymi obyczajami.

 

VI. Reklamacje

 1. Reklamację możesz zgłosić pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@zencard.pl albo w formie pisemnej (czyli z własnoręcznym podpisem) na adres naszej siedziby (00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 80).
 2. Twoja reklamacja powinna zawierać co najmniej: Twoje imię i nazwisko, Twój adres poczty elektronicznej oraz podstawy zgłoszenia tej reklamacji. Jeżeli zgłaszasz reklamację w formie pisemnej – powinieneś wskazać również adres do korespondencji.
 3. Twoją reklamację rozpoznamy tak szybko, jak tylko będziemy potrafili wyjaśnić nieprawidłowości. Na pewno nie zajmie nam to dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymamy od Ciebie poprawne zgłoszenie reklamacyjne. Do tego czasu rozpatrzenia reklamacji nie wlicza się jednak okresu, w którym będziemy musieli poczekać na szersze wyjaśnienia z Twojej strony. Jak tylko rozpoznamy Twoją reklamację poinformujemy Cię o tym.

 

VII. Blokada Konta

 1. Jeżeli stwierdzisz, że do Twoich Danych Logowania, Konta, karty płatniczej zarejestrowanej w ZenCard albo karty SIM obsługującej Twój numer telefonu dostęp uzyskała lub mogła uzyskać osoba nieuprawniona albo zostały one wykorzystane przez osobę nieuprawnioną (np. ktoś inny skorzystał z eKuponu lub eKarty), powinieneś zgłosić nam te okoliczności wraz z poleceniem zablokowania Konta. Zgłoszenie prześlij pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zencard.pl lub skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48 22 599 44 90. Dla bezpieczeństwa, możemy dokonywać weryfikacji tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia.
 2. Jeżeli sami stwierdzimy, że Twoje Dane Logowania albo Konto zostały wykorzystane przez osobę nieuprawnioną albo trzykrotnie podasz niewłaściwe hasło podczas logowania do Konta również zablokujemy Twoje Konto. O blokadzie powiadomimy Cię przed zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe to nie później niż w ciągu 48 godzin po zablokowaniu, chyba że przepis prawa zakazuje nam powiadomienia.
 3. W okresie blokady Konta, nie można z niego korzystać. Nie można również korzystać z eKuponów i eKart.
 4. Zablokowane Konto? Nie martw się, ponownie możesz do niego uzyskać dostęp po złożeniu wniosku o odblokowanie Konta. Wniosek możesz złożyć wiadomością poczty elektronicznej na adres kontakt@zencard.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 599 44 90.

 

VIII. Obowiązywanie umowy

 1. Nasza Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Jeżeli nie spodoba Ci się ZenCard i będziesz chciał nas opuścić, co mamy nadzieję nigdy nie nastąpi, zawsze możesz wypowiedzieć Umowę:
  • z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia; lub
  • poprzez usunięcie Konta w Serwisie, co jest równoważne wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Bardzo nam zależy na Tobie i staramy się sami nie kończyć naszej relacji, ale czasem to nieuniknione. Możemy wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia jedynie z następujących ważnych przyczyn:
  • jeżeli naruszysz jedno z następujących postanowień: IV.2; IV.10; V.3; V.4; V.8; lub V.9 Regulaminu;
  • jeżeli podejmujesz działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy;
  • jeżeli uzyskamy informację pochodzącą od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Ciebie z wykorzystaniem Serwisu przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji;
  • jeżeli w powtarzający się sposób naruszasz inne niż określone w punkcie a. niniejszego ustępu postanowienie Regulaminu i wezwiemy Cię do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a Ty ponownie naruszysz lub nie przestaniesz naruszać tego postanowienia po upływie wskazanego przez nas terminu.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez nas lub przez Ciebie powinno zostać złożone w formie pisemnej lub w Koncie lub wiadomością poczty elektronicznej.

 

IX. Odstąpienie przez konsumenta od Umowy

 1. Jeżeli jesteś konsumentem, masz prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, musisz poinformować nas (ZenCard sp. z o.o., Al. Jana Pawła 80, 00-175 Warszawa, e-mail: kontakt@zencard.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy (Pobierz formularz), jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie dane i informacje, które nam podajesz powinny być zgodne z prawdą. W razie ich zmiany zaktualizuj je lub poinformuj nas o tym.
 2. Wiemy, że nikt nie lubi zmian – my też nie! Czasem jednak może się zdarzyć, że coś trzeba zmienić, żeby dalej nasze relacje były w harmonii i abyśmy mogli Ci dostarczać coraz więcej dobra. Dlatego też możemy zmienić Regulamin, ale tylko w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn (wybacz nam szczegółowość, ale tego wymagają od nas przepisy, na które jak się domyślasz kompletnie nie mamy wpływu):
  • w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego, wiążącego nas aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku zmiany w naszej ofercie, ze względu na:
   • wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Ciebie obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Ciebie z kosztami,
   • poprawienie przez nas istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez nas, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami,
   • zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez nas, ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy nami a podmiotem, z którego usług korzystamy świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność lub 2) wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2 %, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez nas do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności przez nas, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
 1. O zmianie Regulaminu poinformujemy Cię w Koncie lub wiadomością poczty elektronicznej. W informacji o zmianach napiszemy, kiedy wchodzą w życie (jednak nigdy nie będzie to wcześniej niż 14 dni od wysłania przez nas tej informacji). Po otrzymaniu informacji o zmianach, ale przed określonym przez nas momentem wejścia w życie tych zmian Regulaminu, możesz wypowiedzieć Umowę – wówczas nie będziesz związany nowym brzmieniem Regulaminu.
 2. Aktualnie obowiązujący regulamin jest zawsze dostępny przy Terminalu POS oraz na stronie internetowej www.zencard.pl/regulamin.
 3. Umowa oraz wynikające z niej zobowiązania podlegają prawu polskiemu. Umowa zawarta jest w języku polskim.
 4. Dbając o Ciebie informujemy, iż jeżeli jesteś konsumentem i zgłosiłeś nam reklamację, ale z jakiejś przyczyny my jej nie uznaliśmy, możesz zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Informujemy również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

XI. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie powyżej odwołujemy się do pojęć z lewej kolumny, mamy na myśli następujące ich znaczenie:

Dane Logowania przypisane Ci indywidualnie: login będący podanym przez Ciebie w procesie rejestracji numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej i hasło;
Konto prowadzone dla Ciebie konto w Serwisie, służące do komunikacji pomiędzy Tobą a nami;
eKupon wydany Ci przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy wirtualny kupon zniżkowy, rabatowy lub zawierający inną propozycję dokonania Transakcji na preferencyjnych warunkach lub z przyznaniem nagrody;
eKarta wydana Ci przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy wirtualna karta lojalnościowa, zniżkowa lub rabatowa, w tym tzw. karta „stempelkowa”;
Lokal lokal handlowy lub usługowy, w którym Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą;
Regulamin niniejszy regulamin;
Sklep serwis internetowy Sprzedawcy, za pośrednictwem którego możesz dokonywać Transakcji;
Sprzedawca podmiot, który zawarł z nami umowę, na podstawie której jest uprawniony do wydawania eKuponów lub eKart za pośrednictwem Serwisu;
Serwis nasz serwis internetowy, za pośrednictwem którego Sprzedawcy wydają Ci eKupony lub eKarty, dostępny pod adresem www.zencard.pl;
Terminal POS Terminal płatniczy typu POS, umożliwiający zautomatyzowaną komunikację z ZenCard;
Transakcja zakup towarów lub skorzystanie z usług za pośrednictwem Sklepu;
Umowa umowa o korzystanie z Serwisu ZenCard, zawarta pomiędzy Tobą a nami wskutek rejestracji w Serwisie na podstawie Regulaminu;
Ty osoba korzystająca z Serwisu.