Już w maju 2018 roku wejdzie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które będzie obowiązywać w całej UE. Według najnowszych statystyk, połowa polskich firm wciąż nie dostosowała się do tych zmian*. A są one istotne, ponieważ RODO to nie tylko ograniczenia oraz potencjalnie wysokie kary, o których już zdążyło być w mediach głośno. To także korzyści dla konsumenta oraz duża szansa dla firm.

RODO to bardzo istotna zmiana dla prawie każdego biznesu w Polsce, ponieważ wiele firm przetwarza dane klientów w celach marketingowych i personalizacji usług. Kary za niedostosowanie się do wymogów rozporządzenia mogą wynieść do 20 mln EUR lub 4% obrotów rocznych firmy.

Pomimo tego rozporządzenie przyniesie wiele zalet dla klientów i firm. Obie strony zyskają szansę na:

  • większe bezpieczeństwo danych – przetwarzanie danych będzie ograniczone do niezbędnego minimum,
  • zwiększone zaufanie w relacjach pomiędzy konsumentem a merchantem – obowiązek wdrożenia transparentnych procedur zbierania i przechowywania danych pozwoli klientowi zrozumieć, jak te dane będą wykorzystywane teraz i w przyszłości,
  • uproszczenie i ujednolicenie procedur.

Technologia ZenCard umożliwia zbieranie danych na poziomie terminala płatniczego, spełniając wymagania rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jako wsparcie, już na start, ZenCard:

  • przygotowuje pakiet regulaminów dla merchanta, zgodnie z wymogami prawnymi,
  • zapewnia komunikację z klientami merchanta w obrębie jego programu lojalnościowego.

Chcesz już dziś przygotować swoją firmę do RODO? Skontaktuj się z nami

* https://www.bankier.pl/wiadomosc/48-proc-polskich-firm-przygotowanych-na-RODO-7568983.html